top of page

Om

Solkysten Farming

Svenkerød Gård jobber for god levende jord og å bevare artsmangfoldet.

IMG_7471.jpg

Regenerativt

Jord er grunnlaget for alt rundt oss. Levende jord er nøkkelen for å redusere klimautfordringer og bevare artsmangfoldet. Ved å utnytte fotosyntesen får man mindre bruk for kunstgjødsel og kjemiske sprøytemidler.

 

Å jobbe etter regenerative prinsipper handler om å å tilbakeføre organisk materiale til jorda, minimere pløying, bidra til å øke det biologiske mangfoldet, tilføre kompost, bruke jorddekke, benytte ulike former for dekkvekster, fangvekster og grønngjødsel. På denne måten skal Solkysten Farming bygge opp igjen jorda, øke biologisk mangfold, redusere forurensning, øke matsikkerheten og tilby sunn og god mat.

Samarbeid

Solkysten Farming samarbeider med Skjærgårdshagen/Stall Anvik og Åkerkvinnene.

 

Solkysten Farming bruker også REKO-ringen som salgskanal der kunder kan handle direkte fra diverse lokale matprodusenter. Produsentene annonserer sine varer via denne siden: REKO-ringen Brunlanes.

 

Kunder må forhåndsbestille varer via Facebook-siden, og varene leveres på avtalt utleveringssted, dato og tid. 

 

REKO står for rettferdig konsum og er en distribusjonsmodell uten mellomledd grunnlagt i Finland i 2013. Man må være førsteleddsprodusent for å kunne selge matvarer via REKO-ringen, og 100% av salgssummen går til produsenten eller bonden. 

For å lese mer om Brunlanes sjekk ut NevlunghavnLosen.

IMG_7453.jpg
bottom of page